Na osnovu člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” broj 145/2014) i člana 15. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “BOSS CONSTRUCTION” DOO iz Starog Trstenika direktor Milomir Ilić je na skupštini 29.11.2018. godine doneo je odluku:

Preuzmite cenovnik: