CENOVNIK

Na osnovu člana 261. tačka 6) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 15. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „BOSS CONSTRUCTION“ doo, Stari Trstenik na sednici održanoj 21. avgusta 2017. godine, direktor društva doneo je

ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

Preuzmi PDF dokument

 

Na osnovu člana   15  Odluke o osnovanju društva sa ograničenom odgovornošću  „BOSS CONSTRUCTION“ DOO, Stari Trstenik na sednici održanoj   14. novembra  2017. godine, direktor društva doneo je

ODLUKU O VISINI TROŠKOVA IZGRADNJE TIPSKIH PRIKLJUČAKA

Preuzmi PDF dokument

 

Na  osnovu  člana  88. stav  2. tačka  8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14)  i  člana  15.   Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „BOSS CONSTRUCTION“ doo, Stari Trstenik na sednici održanoj  21. avgusta  2017. godine, direktor društva  doneo je

ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE

Preuzmi PDF dokument