CENOVNIK

Na  osnovu  člana  88. stav  2. tačka  8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14)  i  člana  15.   Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „BOSS CONSTRUCTION“ doo, Stari Trstenik na sednici održanoj  21. avgusta  2017. godine, direktor društva  doneo je

ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE

Preuzmi PDF dokument