• Na osnovu člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” broj 145/2014) i člana 15. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “BOSS CONSTRUCTION” DOO iz Starog Trstenika direktor Milomir Ilić je na skupštini 29.11.2018. godine doneo je odluku:

Preuzmite cenovnik:

  • Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” broj 145/2014, 95/18 i 40/21) i člana 15. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “BOSS CONSTRUCTION” DOO, Stari Trstenik od 30.10.2012. godine, direktor društva doneo je odluku:

Preuzmite odluku:

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 30.06.2022.godine

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” broj 145/2014, 95/18 i 40/21) i člana 15. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “BOSS CONSTRUCTION” DOO, Stari Trstenik od 30.10.2012. godine, direktor društva doneo je odluku:

Preuzmite odluku:

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 27.10.2022.godine