limovi

Od 2016. Boss Construction svoju delatnost proširuje na proizvodnju profililisanih trapeznih krovno-fasadnih limovalimova različitih boja i tehničkih karakteristika u skladu sa potrebama klijenata.

BC-T18 PROFILISANI TRAPEZNI LIM
Specifične i izbalansirane karakteristike ovaj proizvod čine podjednako primenjivim kako za oblaganje tako i za krovno pokrivanje. U skladu sa potrebama kupca BC-T18 može biti izrađen u različitim bojama od pocin­kovanog ili aluminijumskog lima sa antikondenz filcom.

lim18

 

BC- T28 PROFILISANI TRAPEZNI LIM
Zbog svojih izuzetnih karakteristika i dizajna koristi se za oblaganje fasada i kao krovni pokrivač. BC-T28 se može izraditi od pocinkovanog i alumini­jumskog lima, u različitim bojama uz postavljanje antikondez filca.

lim28

 

Dužina0,2-12m
Raspondo 2m
Debljina čelika0,5-0,8mm
Debljina aluminijuma0,6-1,0mm