JCP 3″/2″-8

1. Predmet ispitivanja

Tip pumpe JCP 3″/2″-8″ (JCP-Jednostepena Centrifugalna Pumpa,3″-prečnik usisne prirubnice, 2” -prečnik potisne prirubnice,8″-prečnik radnog kola). Materijal radnog kola i kućišta je polipropilen.

2.Namena proizvoda

Pumpe su namenjene za transport tečnosti i to: čiste vode, vode sa primesama i za transport hemijski i agresivnih tečnost.

Izveštaj o ispitivanju.(PDF)  Izvestaj_612_22_17

JCP 4″/3″10

1.Predmet ispitivanja

Tip pumpe JCP 4″/3″10″ (JCP-Jednostepena Centrifugalna Pumpa,4″-prečnik i usisne prirubnice,3″ -prečnik potisne prirubnice,10″-prečnik radnog kola). Materijal radnog kola i kućišta je polipropilen.

2.Namena proizvoda

Pumpe su namenjene za transport tečnosti i to: čiste vode, vode sa primesama i za transport hemijski i agresivnih tečnost.

Izveštaj o ispitivanju.(PDF)  Izvestaj_612_22_16

JCP 8″/6″13

1.Predmet ispitivanja

Tip pumpe JCP 8″/6″13″ (JCP-Jednostepena Centrifugalna Pumpa,8″-prečnik i usisne prirubnice,6″ -prečnik potisne prirubnice,13″-prečnik radnog kola). Materijal radnog kola i kućišta je polipropilen.

2.Namena proizvoda

Pumpe su namenjene za transport tečnosti i to: čiste vode, vode sa primesama i za transport hemijski i agresivnih tečnost.

Izveštaj o ispitivanju.(PDF)  Izvestaj_612_22_18

JCP 8″/6″15

1.Predmet ispitivanja

Tip pumpe JCP 8″/6″15″ (JCP-Jednostepena Centrifugalna Pumpa,8″-prečnik i usisne prirubnice,6″ -prečnik potisne prirubnice,15″-prečnik radnog kola). Materijal radnog kola i kućišta je polipropilen.

2.Namena proizvoda

Pumpe su namenjene za transport tečnosti i to: čiste vode, vode sa primesama i za transport hemijske i agresivnih tečnost.

Izveštaj o ispitivanju.(PDF)  Izvestaj_612_22_15