DISTRIBUTIVNA MREŽA

Firma Boss Construction obavlja delatnost distribucije i upravljanja distributivnom mrežom prirodnog gasa na teritorijma opštine Kruševac, Varvarin, Ćićevac i Trstenik. U okviru ove distributivne mreže nalaze se četiri merno-regulacione “Pejovac“, „Vulić-Vulić“, „Bos petrol“ i „Varvarin ukupnog raspoloživog kapaciteta 14 900 m3/h.  Distributivna mreža je izrađena od čeličnih i polietilenskih cevi ukupne dužine 29,1 km prečnika od DN250 do DN 16 i radnog pritiska do 12 bari.

Licenca