PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA

Preuzmi PDF dokument

ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

Preuzmi PDF dokument

Na osnovu člana   15  Odluke o osnovanju društva sa ograničenom odgovornošću  „BOSS CONSTRUCTION“ DOO, Stari Trstenik na sednici održanoj   14. novembra  2017. godine, direktor društva doneo je

ODLUKU O VISINI TROŠKOVA IZGRADNJE TIPSKIH PRIKLJUČAKA

Preuzmite odluku 

ZAHTEV ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA MREŽU

Preuzmite zahtev:

Zahtev za priključenje

ZAHTEV ZA REKLAMACIJU

Zahtev za reklamaciju

PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA

Preuzmi PDF dokument

ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

Preuzmi PDF dokument

Na osnovu člana   15  Odluke o osnovanju društva sa ograničenom odgovornošću  „BOSS CONSTRUCTION“ DOO, Stari Trstenik na sednici održanoj   14. novembra  2017. godine, direktor društva doneo je

ODLUKU O VISINI TROŠKOVA IZGRADNJE TIPSKIH PRIKLJUČAKA

Preuzmite odluku 

ZAHTEV ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA MREŽU

Preuzmite zahtev:

Zahtev za priključenje

ZAHTEV ZA REKLAMACIJU

Zahtev za reklamaciju

PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA

Preuzmi PDF dokument

ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

Preuzmi PDF dokument

Na osnovu člana   15  Odluke o osnovanju društva sa ograničenom odgovornošću  „BOSS CONSTRUCTION“ DOO, Stari Trstenik na sednici održanoj   14. novembra  2017. godine, direktor društva doneo je

ODLUKU O VISINI TROŠKOVA IZGRADNJE TIPSKIH PRIKLJUČAKA

Preuzmite odluku 

ZAHTEV ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA MREŽU

Preuzmite zahtev:

Zahtev za priključenje

ZAHTEV ZA REKLAMACIJU

Zahtev za reklamaciju

ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA 27.10.2022.godine

Preuzmi odluku